ابزار منو ثابت

♥... مـــن و عـشـقــ♥ـم ...♥
♥... مـــن و عـشـقــ♥ـم ...♥
جمعه هفتم شهریور 1393
اولیــــــــــن دیدآآآآآآآآآآآآر : 93.6.2 ساعت : 17:25

اولیــــــــــن آغووووشـــــــــ : 93.6.2 ساعت : 17:35

اولیــــــــــن بوووووســـــه : 93.6.2 ساعت : 17:38

اولیـــــــــن بوسه ی عآشقانه : 93.6.3 ساعت : 19:53

+++++++++ کللللللللللی خووووول بآآآآزی دیگـــــــــــر ♥♥♥♥♥♥♥

   ♥ x LOVE S x ♥
شنبه بیست و یکم تیر 1393
10436270_1529249950637258_8248353490413912658_n.jpg

   ♥ x LOVE S x ♥
شنبه بیست و یکم تیر 1393

 

اصن مرد باس عین ♥3aeed♥ باشه

وسلام

 

   ♥ x LOVE S x ♥
شنبه بیست و یکم تیر 1393

اهای مخاطبـــــ خاص ِ زندگے ِ مــــن...

 با تمام ِ وجود مے گویم:

 این روز ها عَجیب دل تنگــــ ِ توام

 دل تنگــــِ اجابتـــــ چشمانتــــ دل تنگــــ ِ رنگـــ نِگاهتــــــ دل تنگــــ ِ بوے عَطرتـــــــ

   ♥ x LOVE S x ♥
شنبه چهاردهم تیر 1393
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭمـ " ،

ﺯﻝ ﺯﻝ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻬـآﯾﺶ ﻧﮕﺎﻩ نکـُن !! ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ،

ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ !

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘـَטּ ِ " ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭمـ "

ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻣَﺶ ﻧﮑﻦ !!!

ﺟﯿﻎ ﺑﺰטּ .... ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺑﮕﯿﺮ... ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﺶ کـُن !

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤـآﺕ ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،

ﺟﻮﺭِ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ...ﯾﺎ ﺍصلـآ ﻧﮕﻮﯾﺪ !!!

ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﺒـَﺮﺩ ﺗﻤـآمـ ِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘـטּ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺖ بدهـَد !!

ﻣﺜﻼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭے ِ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﺘﺪ ﮐﻨﺎرِ ﺗــﻮ ... ﺑﮕﻮﯾﺪ :

" ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟؟! "

ﺑﮕﻮﯾﯽ : " ﺧﻮﺩﻣـآﻥ " ﺭﺍ ...

ﺑﮕﻮﯾﺪ : ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ...

" ﺩُﻧﯿـآﯾـَمـ " ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ.....
 
   ♥ x LOVE H x ♥
دوشنبه دوم تیر 1393
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﻟـﯿـﺨـﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ ؛

 

ﺍﻭﻥ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ " ﯾـﻮﺳـﻒ " ﺑﺎﺷﻢ 

 

[[تو زندگيت مرد باش ...که نامرد زياده ....]]

 

   ♥ x LOVE H x ♥